Archiv měsíce: Září 2018

Zásady ochrany osobních údajů a soukromí

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberska

1. Kdo zpracovává osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte? Spolek Montessori cesta, z.s., se sídlem Pertoldova 3373/51, Modřany, 143 00 Praha, IČ 01250141, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 25062 (dále jen …