Členská schůze spolku Montessori cesta

Zveřejněno v , autor Kamila Waisserová Šimberska
21. 5. 2015 od 18h v ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4 – Modřany.
 
Progam:
1. Výroční zpráva spolku
2. Revizni zpráva
3. Schválení hospodaření za rok 2014
4. Návrh a schválení stanov spolku Montessori cesta z.s.
5. Diskuse, různé
 
V příloze mailu členům spolku byly zaslány podklady – Výroční zpráva a návrh stanov, plnoá moc pro zastupování, pokud se nemůže člen  z vážných důvodů zúčastnit. 
Účast je důležitá s ohledem na naši povinnost změnit stanovy sdružení dle nové zákonné úpravy.
 
Tento příspěvek byl zveřejněn v kategorii "Aktuality pro všechny". Zde je stálý odkaz článku.