SPOLEK MONTESSORI CESTA

Spolek Montessori Cesta navazuje na práci  Sdružení Montessori Modřany, které  vzniklo na podporu tříd pracujících metodou Montessori a jejich chodu jako dětské organizace. Život tříd je spojen s řadou aktivit, které přesahují rámec běžné základní školy. ZŠ a MŠ Na Beránku a její pan ředitel poskytují projektu rozvoji tříd pracujících metodou Montessori výraznou a nadstandarní podporu, to ale nic nemění na skutečnosti, že projekt počítá se spoluprací dalších subjektů – především rodičů dětí a dalších příznivců a sponzorů.

cheap generic viagrageneric viagra onlineviagra onlineover the counter viagrabuy viagrabuy viagra

Nejvhodnějším způsobem, jak tyto aktivity zastřešit, je činnost sdružení (dnes nově spolku), tedy právnické osoby charakteru veřejně prospěšného spolku. Při zakládání jsme zvažovali, jaký charakter spolku je nejvhodnější. Výsledkem bylo rozhodnutí spolek koncipovat jako sdružení učitelů, rodičů a dalších dospělých osob, kteří mají zájem stát se aktivními účastníky činností spolku.

Proč je zvolen tento charakter spolku

Důvodů je několik:

1Aktivity dětí

Řada aktivit svojí podstatou, rozsahem, časem či četností významně překračuje rámec běžné školní výuky. Takovéto aktivity je daleko snazší řídit přes samostatné sdružení než přes ZŠ.

2Provoz tříd

Akce a provoz tříd přesahuje standard běžných škol – také díky finanční spoluúčasti rodičů. Transparentní financování vedené přes konto sdružení považujeme za nejlepší řešení v této oblasti. Samozřejmě hledáme i jiné zdroje financování, které by umožnily obohatit činnost či vybavení a zároveň neponechat veškerou tíži nákladů na rodičích.

Adresa:
Montessori Cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51
143 00 Praha 4 – Modřany