Projekty

Projekt Přírodní zahrada

Co je cílem projektu Školní zahrada?

 Přebudovat část dnes nevyužívaného, zanedbaného a zpustlého školního pozemku v přírodní zahradu.

 • Využít pozemek – zahradu na plánování práce, budování a používání ve výuce a to především k rozvíjení klíčových kompetencí žáků na základně školního vzdělávacího programu Cesta Montessori.

 • V rámci volnočasových aktivit zapojit do práce i zábavy děti, rodiče dětí a další dobrovolníky.

 • Získat plaketu „Přírodní zahrada“ (první na území hlavního města Prahy).

Všem rodičům i dětem děkujeme za jakékoli zapojení se do projektu.

Pokud můžete s čímkoli  pomoci, budeme rádi.

Kontakt na pracovní skupinu ZAHRADA:

michal.hammer@zsmontessori.net nebo jana.neumajerova@zsmontessori.net

O postupu prací na zahradě si můžete přečíst na:

http://www.zsmontessori.net/o-skole/projekt-prirodni-zahrada/

a http://www.zsmontessori.net/prirodni-zahrada-2/

 

 

Žákovský parlament

Žákovský parlament je sdružením zástupců 1.-9. třídy ZŠ Montessori Na Beránku (dva zástupci z každé třídy). Řěšíme problémy nás dětí a organizujeme aktivity proto, abychom do naší školy chodili opravdu rádi. 

Fungujeme od března 2014. Jakékoli dotazy týkající se parlamentu směrujte na koordinátora Tomáše Hajzlera – tomas@peoplecomm.cz.

 

 

Dětský crowdfunding

Na výboru sdružení Spolku Montessori cesta přednesli učitelé přání přizvat do svých řad anglicky a ideálně i španělsky hovořícího cizince. Spočetli jsme, že k tomu potřebujeme 165.000 ročně. Tomáš Hajzler navrhl, abychom pro první rok zkusili crowdfunding, než najdeme jiný, pravidelný zdroj financí pro tento projekt (v nejednom smyslu) hranice přesahující. Tomáš Hajzler a Alexandra Škampová nabídli dětem ze Žákovského parlamentu, zda si celý projekt získání financí na učitele z ciziny nechtějí vzít na starost. Skupinka dětí se do příprav projektu vrhla s elánem, který některým vydržel až do úplného konce.  Děti vymyslely scénář klipu, odměny pro dárce, Tomáš a učitelé sestavili informativní část o naší Montessori škole a Magnus Engervall nám natočil krásný klip. Server nakopni.me poslal projekt dětí do světa a dárci přispívali, přispívali, někdo po kapkách, někdo naběračkou, šplouchalo to a cákalo, štědří lidé nastřádali moře peněz a v tuto chvíli s námi už druhý rok anglicky mluví Steve Ridgill.

Více zde

 

Pro rok 2015/2016 byl podán grant pro tento projekt:

Včelařský kroužek

 

Cílem projektu je založit a vybavit včelařský kroužek, do kterého bude v roce 2016 docházet 10 dětí 1x týdně na hodinu. V kroužku se bude prolínat teorie a praxe a podle toho bude probíhat uvnitř nebo u úlů na zahradě školy. Úly budou součástí vznikající přírodní zahrady v ZŠ a MŠ Na Beránku vedle vrbového tunelu, bylinkové spirály a jahodového kopce.

 

Lektor kroužku je Ing. David Červený, učitel Montessori školy, který má se včelařstvím tříleté zkušenosti. Je členem Českého včelařského svazu. Doposud měl úly v podkrkonoší a nyní chce rozšířit svou činnost o osvětu mezi dětmi. Základním cílem kroužku je přiblížit žákům krásy včelařské praxe skrze přímý kontakt se včelami. Včelaření bude probíhat moderně tj. nízkonákladově bez mezistěn, bez rámků, bez medometu s maximálním ohledem na ekologickou péči o včely. (viz www.mamevcely.cz)

Více informací o včelařském kroužku

 

FÁZE PROJEKTU

  

 • Přípravná fáze – ,,Čekání na včely“

 

Zahájení včelařského kroužku, nákup a sestavení úlů, nákup příslušenství ke včelaření, zamluvení včelstev u včelaře a zaplacení záloh za včely – Plánujeme spolupráci se včelařem Janem Vondrou (http://www.honzovyvcely.cz/), který se zaměřuje na nízkonákladový ekologický chov včel.

(leden – květen 2016)

 

 • Usazení včel – ,,Vítání včel“

 

osazení již připravených úlů včelami

(červen 2016)

 

 • Pokračování včelařského kroužku s již usazenými včelami

 

práce se včelami, vytáčení medu, zazimování včel

(září 2016 – prosinec 2016)

 

PŘÍNOS PROJEKTU (včelařského kroužku):

 

Pro děti:

 • aktivní trávení volného času v přírodě
 • možnost získat a prohlubovat kladný vztah k přírodě
 • učení se vlastní aktivitou
 • návazné aktivity – výroba z vosku, propolisu, vaření z medu.

 

Pro krajinu:

 • podpora opylování školní zahrady a okolní městské krajiny

Pro společenství školy a obce:

 • podpora zodpovědnosti dětí a přímé participace dětí na obnově krajiny
 • zatraktivnění výuky a rozšíření možností, jak mohou žáci trávit smysluplně volný čas
 • navázání na projekt realizace přírodní zahrady
 • zvýšení zájmu společenství ve škole a širšího okolí o krajinu
 • podpora opylení plodin na území MČ Prahy 12 (včely mají dolet až 5 km)