Odpolední škola

Odpolední škola = nadstavbová aktivita nabízená školou ve spolupráci se Spolkem Montessori cesta

„Velmi nám záleží na tom, aby odpolední školu navštěvovaly všechny děti. Rádi bychom měli více času na společnou práci a nabízeli dětem více.“

Kolektiv učitelů Monte tříd

Proč Odpolední škola?

Jednohlasně se všichni shodujeme na tom, že s dětmi potřebujeme trávit více času, než je zákonem předepsaná hodinová dotace v jednotlivých ročnících.

Při návštěvě zahraničních škol jsme se přesvědčili, že v sousedních státech řeší či už vyřešili stejný problém a Montessori školy tam mají vyšší hodinové dotace. Chceme-li, aby děti měly dostatek času k vlastnímu bádání, potřebujeme s nimi být ve škole delší dobu, než kdybychom jim výsledky a postupy předkládali hotové.

Co myslíme Odpolední školou?

Ve všech ročnících je prodloužena doba pobytu ve třídách s učitelem, a to do 14 hodin. Třídní učitelka s dětmi jde i na oběd. Nechceme odpolední školou děti zahltit, naopak jim chceme poskytnout více prostoru, času a tím i klidu.

Jaké jsou výhody odpolední školy?

 • možnost chodit na obědy v době mimo exponované hodiny se svojí třídou

 • klidnější režim vyučování, možnost dokončení rozdělané práce

 • prostor na výlety mimo školu s následným rozborem a zhodnocením akce

 • zařazení klidovějších aktivit, jako jsou např.  výtvarné aktivity k tématickým celkům, pracovní vyučování, venkovní aktivity, příprava besídek, doplňkové čtenářské dílny, samostatné čtení, výukové interaktivní programy, výuková videa atd.

 • prostor na včlenění angličtiny do různých aktivit

 • prostor a čas na objevování

 • více času a prostoru pro samostatné vytváření prezentací, dokončení termínovaných úkolů i možnost vypracovat domácí úkoly

 • možnost úklidu tříd, spolupráce při výrobě pomůcek

 • možnost nabídnout dětem nadstavbové aktivity k tématickým celkům v Kosmické výchově

 • možnost zúčastnit se nabízených aktivit v kterékoli jiné třídě podle plánu

Jsou i nevýhody?

 • na odpolední školu není možné získat peníze “od státu”, rodič musí tuto nabízenou aktivitu zaplatit

 • na odpolední školu se přispívá, podrobnosti ohledně placení jsou v pravidlech pro placení 

Jaké má dítě po skončení vyučování možnosti ?

Všechny varianty, které obsahují odpolední školu či Monte klub jsou vázány na dohodu mezi školou a rodičem, která je oboustranně podepsána na začátku školního roku. Dohoda je závazná pro obě strany.

 • odejde domů s rodičem či podle dohody po vyučování dle rozvrhu

 • odejde s učitelem na oběd a potom domů s rodičem či podle dohody po vyučování dle rozvrhu

 • odejde do školní družiny a s ní na oběd

 • zůstane v odpolední škole, naobědvá se a pokračuje ve své třídě podle plánu či svého zájmu do 14.00 hod.

 • absolvuje odpolední školu do 14.00, pak odejde do Monte klubu do 17.00 hod.

 • absolvuje odpolední školu do 14.00, odejde na vybraný kroužek a potom domů s rodičem podle dohody

 • absolvuje odpolední školu, pokračuje v Monte klubu do 17.00 hod., v průběhu odchází do zvoleného kroužku, někdy dříve domů

Na začátku roku je s každým rodičem sepsána dohoda o zajištění dítěte naší školou.

Dohoda obsahuje:

 • rodičem a dítětem zvolenou aktivitu po skončení vyučování

 • čas odchodu dítěte ze školy

 • osoby vyzvedávající dítě

 • částku, kterou se rodič zavazuje platit s uvedením data splatnosti na účet

 

 

Odpolední škola může být v jednotlivých skupinách a trojročích organizována rozdílně, vždy podle zájmu o tuto nadstavbu ze strany dětí a rodičů.