Pracovní skupiny

Pracovní skupiny občanského sdružení Montessori cesta vznikají dle aktuálních potřeb. Umožňují činnost členům sdružení i jednorázově. Některé skupiny mohou splněním úkolu zaniknout, jiné sledují dlouhodobější cíle.

Zahrada

Skupina byla založena na podporu projektu zahrada, především za účelem získání finančních prostředků. Michal, Olga a Jana mají na starosti vlastní realizaci projektu, Lucka se stará především o finanční stránku věci a formální záležitosti vzhledem k poskytovatelům dotací. Detailní postup prací na zahradě, aktuality a fotografie najdete ZDE. Pokud byste chtěli být u toho a zapojit se aktivně, budeme moc rádi – napiště nám  e-mail (nejlépe Janě a Michalovi v kopii).

Michal Hammer; e-mail: michal.hammer@zsmontessori.net

Olga Doležalová;  e-mail: olga.dolezalova@zsmontessori.net

Lucie Najmanová; e-mail: lucie.najmanova@zsmontessori.net

Jana Neumajerová, e-mail: neumajerova@zsmontessori.net

Bára Zemanová

Martin Zeman

 

Kulturní skupina

Informuje o kulturním dění pro děti i dospělé, o zajímavých akcích,  zlevněných vstupenkách a pod. Organizuje společné návštěvy kulturních akcí a zajišťuje vstupenky (často za zvýhodněných podmínek). Stará se o kulturní nástěnku v prostorách montessori.

Andrea Komárková, e-mail: andrea.komarkova@zsmontessori.net

Markéta Kozelská

Petra Hajzlerová, e-mail: petra@peoplecomm.cz

Jana Ludvíková

Petra Mullerová

 

PR skupina, web

Hlavním úkolem této skupiny je informovat užší i širší veřejnost o Montessori Na Beránku, o činnosti OS, vytvořit mediální obraz naší montessori školy, získávání sponzorů…

Kamila Šimberská, e-mail: kamila.simberska@zsmontessori.net (koordinace činností v rámci skupiny, web, facebook)

Tomáš Hajzler, e-mail: tomas@peoplecomm.cz  (ideový obsah, blog, facebook)

Alexandra Škampová,  e-mail: alexadra.skampova@zsmontessori.net

Karin Korčáková, e-mail: karin.korcakova@zsmontessori.net (facebook)

Lucie Najmanová , e-mail:  lucie.najmanova@zsmontessori.net  (web)

Richard Waisser  (technická podpora webu)

Jan Mleziva

Jan Mazánek

Michal Veselý

Libor Kučera

redakční rada:
Alexandra Škampová,  e-mail: alexadra.skampova@zsmontessori.net

Michaela Klímová, e-mail: michaela.klimova@zsmontessori.net

Kamila Šimberská, e-mail: kamila.simberska@zsmontessori.net

konzultace obsahu internetových stránek:
výbor OS Montessori cesta a pedagogové Montessori Na Beránku.

Obsah webu, zejména školní části, je společnou prací pedagogů Montessori Na Beránku

 

Sociální skupina

Sociální skupina vznikla v roce 2013. Má za úkol pomoci rodinám, které se ocitly v těžké finanční situaci. Nabízí půjčky pro zaplacení členských příspěvků, poplatků na ŠVP a pod. Ve výjimečných případech lze při posouzení konkrétního případu výborem sdružení Montessori cesta poskytnout slevu či jednorázové osvobození od platby. Aby Sociální skupina mohla plnit svou úlohu, je nezbytné nastřádat finanční rezervu v sociálním fondu. Dárcům a přispěvatelům děkujeme za jejich solidárnost. Díky nim již byly úspěšně vyřešeny tři případy.

Pravidla Sociální skupiny

Pravidla pro platbu do sociálního fondu:

číslo účtu: 2300489740/2010

var.symbol: za 5ti místný var.symbol (přidělený členům) doplnit 021 (viz Stanovy, bod IV.)

Zuzana Vránová, e-mail: zuz.vrana@seznam.cz (vedoucí skupiny)

Skupina výroba pomůcek

Sport

Skupina sport podporuje a organizuje sportovní aktivity pro děti i rodiče.

Honza Jedlička

Pavel Kellovský

 

Žákovský parlament

Žákovský parlament je sdružením zástupců 1.-7. třídy ZŠ Montessori Na Beránku (dva zástupci z každé třídy). Řěšíme problémy nás dětí a organizujeme aktivity proto, abychom do naší školy chodili opravdu rádi.

Fungujeme od března 2014. Jakékoli dotazy týkající se parlamentu směrujte na koordinátora Tomáše Hajzlera – tomas@peoplecomm.cz.

Pavla Hanáková

Tomáš Hajzler

Alexandra Skampová

 

Sběr druhotných surovin 

Pracovní skupina Sběru druhotných surovin zahájila svou činnost v listopadu 2013 a zapojila  oddělení Montessori do sběrové soutěže papíru, kartonu, hliníku, železa, sušené pomerančové a citronové kůry. Vede děti ke třídění odpadu a tím k uvědomění si, že i ony (a s nimi i rodiče) se mohou zapojit do péče o životní prostředí. Druhý, nezanedbatelný cíl, je finanční odměna, kterou za odevzdané druhotné suroviny lze obdržet. Peníze půjdou na účet sdružení a to s nimi bude dále nakládat, využity budou na podporu Montessori tříd ZŠ Na Beránku. Podrobnější informace (jak sbírat, co sbírat.. atd)
 
V tuto chvíli v činnosti nepokračuje, papír je možné odevzdávat při sběrových dnech ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12. Ve škole se nadále sbírají plastová víčka a děti ve škole třídí odpad.

 

Olga Doležalová, e-mail: olga.dolezalova@zsmontessori.net

Kamila Šimberská, e-mail: kamila.simberska@zsmontessori.net

Tereza Eiseltová, e-mail: tereza.eiseltova@zsmontessori.net

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *